Bình chọn “Lá thư gửi Mẹ” năm 2023

Các bạn tham gia bình chọn qua đường link này nhé:

MÃ SỐ LÁ THƯ TÁC GIẢ LỚP LINK BÌNH CHỌN
Bức thư số 1 Sinh viên nữ K18.3 Tham gia bình chọn
Bức thư số 2 Sinh viên nữ K18.4 Tham gia bình chọn 
Bức thư số 3 Sinh viên nam K18.6 Tham gia bình chọn
Bức thư số 4 Sinh viên nữ K18.6 Tham gia bình chọn
Bức thư số 5 Sinh viên nữ K16D12.3 Tham gia bình chọn
Bức thư số 6 Sinh viên nam K18.3 Tham gia bình chọn
Bức thư số 7 Đặng thị Trà My K18.6 Tham gia bình chọn
Bức thư số 8 Đặng Nguyễn Phú Quý K18.2 Tham gia bình chọn
Bức thư số 9 Hoàng Thị Thu Thảo K17D12.2 Tham gia bình chọn
Bức thư số 10 Vũ Hà Linh K16D12.2 Tham gia bình chọn
Bức thư số 11 Lê Thị Kim Quỳnh K16D12.3 Tham gia bình chọn
Bức thư số 12 Võ Thị Thúy Hồng K17D12.4 Tham gia bình chọn
Bức thư số 13 Nguyễn Thị Út Hương K17DD12.3 Tham gia bình chọn
Bức thư số 14 Lê Ánh Trúc K17DD12.3 Tham gia bình chọn
Bức thư số 15 Sinh viên nữ K18.2 Tham gia bình chọn
Bức thư số 16 Sinh viên nữ K18.3 Tham gia bình chọn
Bức thư số 17 Sinh viên nữ K16D12.2 Tham gia bình chọn
Bức thư số 18 Sinh viên nữ K18.3 Tham gia bình chọn
Bức thư số 19 Dương Thị Thu Hạ K16D12.3 Tham gia bình chọn
Bức thư số 20 Sinh viên nữ K18.1 Tham gia bình chọn
Bức thư số 21 Sinh viên nữ K18.3 Tham gia bình chọn
Bức thư số 22 Sinh viên nữ K18.7 Tham gia bình chọn
Bức thư số 23 Huỳnh Thị Liên K17D12.5 Tham gia bình chọn
Bức thư số 24 Sinh viên nữ K18.4 Tham gia bình chọn
Bức thư số 25 Lê Ngọc Bảo Linh K18.5 Tham gia bình chọn
Bức thư số 26 Nguyễn Thị Thùy Trang K18.7 Tham gia bình chọn
Bức thư số 27 Sinh viên nữ K17D12.2 Tham gia bình chọn
Bức thư số 28 Từ Khánh Ly & Từ Thị Cẩm Tú K18.5 Tham gia bình chọn
Bức thư số 29 Sinh viên nữ K16D12.4 Tham gia bình chọn
Bức thư số 30 Huỳnh Ngọc Bích K16D12 Tham gia bình chọn
Bức thư số 31 Lê Thị Tú Nhi K16D12.2 Tham gia bình chọn
Bức thư số 32 Trần Thị Thúy K17D12.3 Tham gia bình chọn
Bức thư số 33 Đinh Thị Quỳnh Trang K17DD12.2 Tham gia bình chọn
Bức thư số 34 Trần Quốc Khai K18.2 Tham gia bình chọn
Bức thư số 35 Lê Thị Như Ý K18.2 Tham gia bình chọn
Bức thư số 36 Hồ Thị Thu Thảo K16D12.4 Tham gia bình chọn
Bức thư số 37 Thái Thị Thanh Trúc K16D12.4 Tham gia bình chọn
Bức thư số 38 Đinh Thị Thu Hà K17D12.2 Tham gia bình chọn
Bức thư số 39 Mai Thị Ánh Nguyệt K17DD12.2 Tham gia bình chọn
Bức thư số 40 Sinh viên nữ K16D12.3 Tham gia bình chọn
Bức thư số 41 Sinh viên nữ K16D12.3 Tham gia bình chọn
Bức thư số 42 Nguyễn Thị Thanh Thương K17D12.2 Tham  gia bình chọn
Bức thư số 43 Ngô Thị Thảo Nguyên K18.4 Tham  gia bình chọn
Bức thư số 44 Cao Thị Thanh Tâm & Lê Thị  Mỹ Lệ K17D12.5 Tham  gia bình chọn
Bức thư số 45 Võ Trần Diệu Hiền K18.4 Tham  gia bình chọn
Bức thư số 46 Sinh viên nữ K18.7 Tham  gia bình chọn
Bức thư số 47 Sinh viên nữ K18.3 Tham  gia bình chọn
Bức thư số 48 Sinh viên nam K18.1 Tham  gia bình chọn
Bức thư số 49 Đinh Thị Minh Phương K18.1 Tham  gia bình chọn
Bức thư số 50 Sinh viên nữ K18.4 Tham  gia bình chọn
Bức thư số 51 Phạm Như Ý K16D12.4 Tham  gia bình chọn
Bức thư số 52 Lê Thị Xuân Diệu K18.1 Tham  gia bình chọn
Bức thư số 53 Sinh viên K18.1 Tham  gia bình chọn
Bức thư số 54 Tô Đặng Như Ý K17D12.3 Tham  gia bình chọn
Bức thư số 55 Đặng Thị Ngọc Diễm K18.7 Tham  gia bình chọn
Bức thư số 56 Lê Nguyễn  Diệu Hiền K16D12.3 Tham  gia  bình  chọn
Bức thư số 57 Sinh  viên  nữ K18.7 Tham  gia  bình  chọn
Bức thư số 58 Sinh  viên  nữ K16D12.3 Tham  gia  bình  chọn
Bức thư số 59 Sinh  viên  nữ K18.7 Tham  gia  bình  chọn
Bức thư số 60 Nguyễn  Thị  Hạnh K18.1 Tham  gia  bình chọn
Bức thư số 61 Lương  Tường  Vy & Nguyễn  Thị Hồng  Phương K18.5 Tham  gia  bình  chọn
Bức thư số 62 Sinh  viên K17D12.5 Tham  gia  bình  chọn
Bức thư số 63 Sinh  viên K18.4 Tham  gia  bình  chọn
Bức thư số 64 Trần  Thị  Lành K16D12.2 Tham  gia  bình  chọn
Bức thư số 65 Sinh  viên K18.1 Tham  gia  bình  chọn
Bức thư số 66 Nguyễn  Thị  Hồng  Thắm K18.7 Tham  gia  bình  chọn
Bức thư số 67 Nguyễn  Thị  Ngân  Giang K18.5 Tham  gia  bình  chọn
Bức thư số 68 Sinh  viên  nữ K18.2 Tham  gia  bình  chọn
Bức thư số 69 Phạm  Thu  Mai K17SĐ12.1 Tham  gia  bình  chọn
Bức thư số 70 Hoàng  Ngọc Hiền Trinh K18.1 Tham  gia  bình  chọn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


  Đăng ký xét tuyển trực tuyến

  THÔNG TIN CÁ NHÂN

  TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

  Tốt nghiệp THPTTrung cấpCao đẳng/Đại họcKhác

  CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

  DượcĐiều DưỡngXét NghiệmVật lý Trị LiệuTiếng AnhTiếng NhậtTiếng TrungTiếng HànDa/Phun ThêuDu học Nhật Bản

  TRUNG CẤP CHÍNH QUY

  Trung cấp YHCTPhục hình răng