Chức năng

Trung tâm ứng dụng Công nghệ Y – Dược Việt Nam là đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ thuộc sự quản lý của trường, thực hiện các chức năng nghiên cứu, ứng dụng, triển khai và chuyển giao công nghệ phục vụ công tác giảng dạy tại trường và các đơn vị có nhu cầu.

Nhiệm vụ

– Tổ chức nghiên cứu, triển khai ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ trong và ngoài nước vào các lĩnh vực sản xuất, đời sống và bảo vệ môi trường.

– Nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ hiện đại lĩnh vực CNTT phục vụ công tác dạy và học tại trường.

– Tổ chức thực hiện các dự án sản xuất thử nghiệm; đào tạo, chuyển giao, thương mại hoá và nhân rộng các kết quả của đề tài và dự án sản xuất thử nghiệm.

– Tổ chức xây dựng và lắp đặt hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin vào các công trình nghiên cứu tại trường.

– Thực hiện các hợp đồng dịch vụ trong lĩnh vực khoa học công nghệ phù hợp với quy định của pháp luật.

– Quản lý nhân sự, tài chính của trung tâm theo đúng quy định

– Triển khai các nhiệm vụ giới thiệu các ứng dụng công nghệ khoa học kỹ thuật mới trong giảng dạy.

– Tham dự các triển lãm khoa học kỹ thuật nhằm kết nối với các doanh nghiệp để phát triển trong tương lai.

– Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ, nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ thuộc trung tâm.

– Xây dựng các đề tài về ứng dụng các công nghệ mới, các kỹ thuật tiến bộ và phổ biến nhân rộng nhằm phát huy tài năng, thế mạnh của trường.

– Hợp tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo quy định của pháp luật.

– Định hướng và nghiên cứu các ứng dụng công nghệ khoa học mới phát triển chương trình giảng dạy đào tạo của trường.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Trung tâm ứng dụng công nghệ Y – Dược Việt Nam – Trường Cao đẳng Công nghệ Y Dược Việt Nam

♦️ Địa chỉ: 116 Nguyễn Huy Tưởng, P. Hoà Minh, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

☎ Hotline: 0815156666 – 0966.84.84.84

🌐 Website: www.caodangyduocvietnam.edu.vn

📧 Email: caodangyduocvietnam@gmail.com