[contact-form-7 404 "Not Found"]

THÔNG BÁO

V/v tuyển sinh các chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn

chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế năm 2019

     

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Thông tư số 26/2018/TT-BYT ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Bộ Y tế Quy định về tổ chức thực hiện chương trình đào tạo bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành y tế đối với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu;

Căn cứ công văn số 757/YDHP-HT&PTĐT ngày 28 tháng 10 năm 2019 của Trường Đại học Y Dược Hải Phòng về việc đồng ý cho Trường Cao đẳng Công nghệ Y – Dược Việt Nam phối hợp tổ chức lớp đào tạo bồi dưỡng cấp chứng chỉ;

Trường Cao đẳng Công nghệ Y – Dược Việt Nam thông báo tuyển sinh các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế năm 2019 gồm 21 chương trình, cụ thể như sau:

  • Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ cao cấp (hạng I), bác sỹ chính (hạng II) và bác sỹ (hạng III).
  • Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ y học dự phòng cao cấp (hạng I), bác sỹ y học dự phòng chính (hạng II) và bác sỹ y học dự phòng (hạng III).
  • Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y tế công cộng cao cấp (hạng I), y tế công cộng chính (hạng II) và y tế công cộng (hạng III).
  • Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Dược sỹ cao cấp (hạng I), Dược sỹ chính (hạng II) và Dược sỹ (hạng III).
  • Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Dân số viên hạng II, Dân số viên hạng III và Dân số viên (hạng IV).
  • Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng hạng II, Điều dưỡng hạng III và Điều dưỡng (hạng IV).
  • Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Kỹ thuật y hạng II, Kỹ thuật y hạng III và Kỹ thuật y (hạng IV).

I. Đối tượng và chương trình đào tạo

1.1. Đối tượng:

Chức danh nghề nghiệp Hạng I Hạng II Hạng III Hạng IV
Bác sỹ -Bác sỹ cao cấp (hạng I) chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp;

-Bác sỹ chính (hạng II) có thời gian giữ hạng từ 03 năm trở lên

-Bác sỹ chính (hạng II) chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp;

-Bác sỹ hạng III có thời gian giữ hạng từ 03 năm trở lên

-Bác sỹ hạng III chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.
Bác sỹ

Y học

dự phòng

Bác sỹ Y học dự phòng cao cấp (hạng I) chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

Bác sỹ Y học dự phòng chính (hạng II) có thời gian giữ hạng từ 03 năm trở lên.

Bác sỹ Y học dự phòng chính (hạng II) chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

Bác sỹ Y học dự phòng hạng III có thời gian giữ hạng từ 03 năm trở lên.

Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp bác sỹ Y học dự phòng hạng III chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.
Y tế

công cộng

-Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Y tế công cộng cao cấp (hạng I) chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

-Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Y tế công cộng (hạng II) có thời gian giữ hạng từ 03 năm trở lên.

-Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Y tế công cộng chính (hạng II) chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

-Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Y tế công cộng hạng III có thời gian giữ hạng từ 03 năm trở lên.

-Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Y tế công cộng hạng III chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.
Dược sỹ -Dược sỹ cao cấp (hạng I) chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

-Dược sỹ chính (hạng II) có thời gian giữ hạng từ 03 năm trở lên.

-Dược sỹ chính (hạng II) chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

-Dược sỹ hạng III có thời gian giữ hạng từ 03 năm trở lên.

-Dược sỹ hạng III chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.
Dân số viên -Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp dân số viên hạng II chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

-Dân số viên hạng III có thời gian giữ hạng từ 03 năm trở lên.

-Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp dân số viên hạng III chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

-Dân số viên hạng IV có thời gian giữ hạng từ 03 năm trở lên.

-Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp dân số viên hạng IV chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.
Điều dưỡng -Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng hạng II chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

– Điều dưỡng hạng III có thời gian giữ hạng từ 03 năm trở lên.

-Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng hạng III chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

– Điều dưỡng hạng IV có thời gian giữ hạng từ 03 năm trở lên.

-Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng hạng IV chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.
Kỹ thuật y -Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Kỹ thuật y hạng II chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

– Kỹ thuật y III có thời gian giữ hạng từ 03 năm trở lên.

-Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Kỹ thuật y hạng III chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

– Kỹ thuật y IV có thời gian giữ hạng từ 03 năm trở lên.

-Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Kỹ thuật y hạng IV chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

 

1.2. Chương trình đào tạo:

       Chương trình đào tạo được thực hiện theo Quyết định ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành y tế của Bộ Y tế.

Cấu trúc chương trình gồm 2 phần với tổng số 240 tiết học trong 6 tuần.

   – Phần I. Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung.

   – Phần II. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đào đức nghề nghiệp.

II. Hồ sơ đăng ký:

   – Phiếu đăng ký học (theo mẫu của Trường);

   – 01 bản photo công chứng văn bằng Đại học và Sau Đại học;

   – 01 bản sao CMND hoặc Căn cước công dân (công chứng);

  – 01 ảnh 4×6 (đựng trong phong bì ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh)

III. Thời gian khai giảng:

Trường sẽ liên tục khai giảng các lớp đào tạo bồi dưỡng từ tháng 10/2019.

IV. Địa điểm tổ chức lớp học:

tại Trường Cao đẳng Công nghệ Y – Dược Việt Nam hoặc tại các địa phương theo nhu cầu của các đơn vị (nếu có đủ số lượng và đảm bảo các điều kiện giảng dạy).

V. Hình thức nộp hồ sơ:

      Các đơn vị hoặc cá nhân liên hệ, đăng ký nộp hồ sơ tại Trung tâm Đào tạo YDC, Trường Cao đẳng Công nghệ Y – Dược Việt Nam theo địa chỉ:

  • Cách 1: Đăng ký xét tuyển trực tuyến tại Website: https://caodangyduocvietnam.edu.vn/dang-ki-boi-duong-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep/
  • Cách 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng tuyển sinh Trường Cao đẳng Công Nghệ Y Dược Việt Nam tại địa chỉ:

                    – Đà Nẵng: 116 Nguyễn Huy Tưởng, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng.

                    – Hà Nội: 40 Trần Cung, Phường Cổ Nhuế, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

  • Cách 3: Gọi điện đăng ký trực tiếp qua số hotline 0966.84.84.84 – 0994.808.808

     Kính đề nghị các cơ quan, đơn vị thông báo nội dung tuyển sinh này đến các cơ sở y tế trực thuộc, các đơn vị và cá nhân có nhu cầu đăng ký với Nhà trường.

Trân Trong./.

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VÀ VIDEO THÀNH TÍCH CỦA NHÀ TRƯỜNG